hypotheken nederland Geheimen

 

 

 

 

 

 

Hypotheekrente betalen


Om de hypotheek af te lossen, incasseert Florius iedere maand ons bedrag. Tevens betaalt u dan ook rente aan uw lening. De hoogte daarvan kan u dan ook een periode vastzetten, bijvoorbeeld voor tien, 20 of dertig jaar. Kiest u vanwege variabele rente? Vervolgens kan het rentepercentage elke maand dalen of stijgen. Het bedrag dat u elke maand moet betalen, verschilt in dat geval uiteraard tevens.

 

 

Wat gebeurt er mits u dan ook de lening ook niet aflost?


Het kan vermijden dat u betalingsproblemen krijgt, en u de maandlasten wegens een hypotheek niet meer kunt opbrengen. Bijvoorbeeld doordat u werkloos raakt geraakt ofwel zal scheiden. Wij zoeken dan in het begin tezamen tot ons uitkomst.

 

 

 

 

Een hypotheek afsluiten betreffende Nationale Hypotheek Garantiebewijs


Als u dan ook ons woonhuis koopt kunt u ons hypotheek afsluiten betreffende Nationale Hypotheek Garantiebewijs (NHG). NHG houdt in het bij het afsluiten aangaande een hypotheek de Stichting Waarborgfonds Persoonlijk Woningen borg staat vanwege de lening. NHG beschermt u dan ook als u dan ook door bepaalde omstandigheden uw woonhuis met verlies moet verkopen. Door vantevoren ons borgtochtprovisie te betalen, kan zijn uw restschuld in principe gedekt en betaalt u dan ook geoorloofd niet zo rente. Ons hypotheek betreffende NHG kan zijn dus echt wat om uw hypotheekadviseur naar te vragen.

 

 

Die soorten hypotheken mag ik afsluiten?


Een hypotheek kan zijn een lening waarmee u ons woonhuis kunt inkopen. Dit huis is onderpand van een lening. Er bestaan verscheidene soorten hypotheken. Sinds 2013 bezit u nog voor een beperkt aantal soorten recht op hypotheekrenteaftrek.

 

 

Sinds 2013 alleen hypotheekrenteaftrek voor annuïtaire en lineaire hypotheek


Wilt u behandeling maken over een hypotheekrenteaftrek? Sinds 2013 geldt een aftrek enkel voor leningen welke gedurende de looptijd ten minste annuïtair in maximaal 360 maanden kompleet geraken afgelost. Twee hypotheekvormen voldoen aan die eisen:

Een annuïteitenhypotheek: u dan ook betaalt een vast bedrag per maand het een deel uit rente en een deel uit aflossing bestaat. Omdat u dan ook aflost, betaalt u alsmaar niet zo rente en steeds meer aflossing. Het vaste bedrag kan zijn bruto, dus voor hypotheekrenteaftrek. Dit nettobedrag stijgt langzaam, daar een aldoor hoger deel met de maandlasten uit aflossing bestaan. Deze aflossing kan zijn ook niet aftrekbaar.

Een lineaire hypotheek: ieder maand betaalt u dan ook een vast bedrag met aflossing, terwijl het bedrag met rente maandelijks daalt. Uw totale maandbedrag daalt hierdoor tevens elke maand.

Geen hypotheekrenteaftrek bij overige hypotheekvormen sinds 2013
Heeft u dan ook sinds 2013 ons overige hypotheekvorm afgesloten dan een annuïtaire ofwel lineaire hypotheek? Dan komt u dan ook niet verdere in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Het komt omdat die vormen niet maandelijks en in 30 jaar worden afgelost. Dit gaat tussen andere teneinde een volgende hypotheekvormen:

• aflossingsvrije hypotheek;
• bankspaarhypotheek;
• spaarhypotheek;
• beleggingshypotheek;
• spaarbeleggingshypotheek;
• traditionele levenhypotheek;
• krediethypotheek.

 

Hypotheekrenteaftrek wegens leningen afgesloten vóór 2013


Mits u één met de hierboven genoemde hypotheken heeft afgesloten wegens 2013, imp bron dan blijft de hypotheekrenteaftrek vanwege u gelden. Tevens als u dan ook gaat verhuizen of de hypotheek oversluit. Daarom geraken die hypotheekvormen nog alsmaar aangeboden door heel wat hypotheekverstrekkers. Wilt u dan ook uw hypotheek verhogen? Vervolgens gelden voor de verhoging de andere hypotheekregels wel.

Verder voor hypotheken afgesloten vóór 2013 is een hypotheekrente maximaal 30 jaar lang aftrekbaar. Kan zijn de hypotheek na 30 jaar niet (perfect) afgelost? Dan stijgen uw netto maandlasten.

 

 

 

Hypotheek de zomer vanwege dummies


Allemaal hetgeen jouw moet begrijpen aan Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de laagste hypotheekrente, aflossen, hypotheekvormen en hypotheekrenteaftrek.

Wie voor dit in het begin een huis koopt, krijgt ons berg met informatie aan zich heen. Betreffende raadgeving over hypotheekvormen en rentevaste periodes tot fiscale voordelen en een inleg met persoonlijk geld. Het mag best lastig bestaan daar de geschikte info uit te filteren. Wij beschikken over een voornaamste info voor je op ons rij gezet.

 

 

Een fundering: wat is een hypotheek?


Ons hypotheek kan zijn ons lening. Jouw leent geld om een woonhuis te aanschaffen. Jouw huis is het onderpand met jouw lening. Over de lening betaal je rente.

Hypotheekrenteaftrek
Om het aanschaffen van een eigen woonhuis te aanmoedigen, betaalt een overheid mee aan je hypotheek. Het gebeurt via een hypotheekrenteaftrek. Een rente welke jouw aan je hypotheekschuld betaalt, mag je aftrekken aangaande jouw inkomen. Hiermee betaal jouw niet zo inkomstenbelasting.


Feiten over hypotheken berekenen onthuld

 

 

 

 

 

Verscheidene hypotheekvormen


Een overheid bezit verplicht gesteld het je aflost op je hypotheek. Ingeval jouw tenminste recht wilt beschikken over op hypotheekrenteaftrek. Het geldt vanwege al die hypotheken afgesloten ná 2 januari 2013. Op grond daarvan kiezen de meeste mensen een annuïteitenhypotheek of ons lineaire hypotheek.

 

 

Ons annuïtaire hypotheek


Voor ons annuïteitenhypotheek betaal jouw elke maand ons vast bedrag met hypotheekrente en aflossing. Het opgewonden de annuïteit. In dit ontstaan bestaat dit bedrag voor een relatief groot deel uit rente. Door de maandelijkse aflossing wordt je hypotheekschuld langzaam lager. Naar mate de jaren verstrijken betaal jouw zeker steeds iets minder hypotheekrente aan jouw hypotheek. Het geeft ruimte teneinde iedere maand alweer ons hetgeen beter bedrag af te lossen. Na dertig jaar kan zijn je hypotheek compleet afgelost.


Dit rekenvoorbeeld draait teneinde ons hypotheek met € 200.000 anti twee% hypotheekrente. Je betaalt iedere maand € 739 met jouw hypotheekverstrekker. Dit zijn de bruto maandlasten.

Dit bedrag bestaat uit aflossing (blauw) en hypotheekrente (geel + grijs). De maandelijkse rente is alsmaar lager, een maandelijkse aflossing Dit bedrijf almaar hoger. Betreffende de hypotheekrente heb jouw ons deel retour via een Belastingdienst. Dit kan zijn in een grafiek grijs gemarkeerd.

Je netto maandlasten (blauw + geel) stijgen gedurende 30 jaar aangaande € 647 in jaar 4 tot € 739 in jaar 30. Verspreid over dertig jaar betaal je in totaal netto € 53.315 hypotheekrente.

 

 

Ons lineaire hypotheek


Voor ons lineaire hypotheek betaal jouw iedere maand een vast bedrag aan aflossing. Aan een resterende hypotheekschuld betaal je hypotheekrente. Je schuld is continue lager, en uiteraard betaal je ook iedere maand wat niet zo hypotheekrente. Bij een lineaire hypotheek kan zijn een eerste maand dus dit duurst, en een laatste maand het goedkoopst. Na dertig jaar kan zijn jouw hypotheek compleet afgelost.


Ook het rekenvoorbeeld draait teneinde een hypotheek van € 200.000 anti twee% rente. In dit geval betaal jouw elke maand gelijk bedrag aan aflossing, immers € 556. Aan de resterende hypotheekschuld betaal jouw hypotheekrente (geel + grijs). Dit grijs gemarkeerde deel kan zijn je teruggave via een Belastingdienst.

Jouw netto maandlasten (blauw + geel) dalen tijdens 30 jaar met € 797 in jaar 2 tot € 556 in jaar 30.
Verspreid over dertig jaar betaal je in totaal netto € 49.248 hypotheekrente.
De hypotheken obvion Dagboeken

 

 

Ontwikkeling hypotheekrenteJe maximale hypotheek berekenen
Jouw maximale hypotheek is grotendeels afhankelijk betreffende jouw inkomen. Koop je tezamen met een levensgezel, vervolgens kun jouw op basis betreffende allebei de inkomens lenen.

 

 

Wat voorbeelden:

 

 

Hypotheek & eigen bedrag


Jouw maximale hypotheek is niet louter afhankelijk van je financiële situatie, doch verder van het woonhuis het jouw koopt. In de zomer mag jouw maximaal 102% van de woningwaarde lenen. Bestel jouw ons woonhuis voor € 200.000, dan kun je maximaal € 204.000 hypotheek krijgen. Het betekent het jouw eigen geld (spaargeld of ander vermogen) in moet leggen teneinde ons woonhuis te mogen inkopen.

Doorgaans kun je rekenen op ongeveer 6% betreffende een woningwaarde met bijkomende onkosten wegens overdrachtsbelasting, een notaris, ons taxatie, bouwkundige keuring en hypotheekadvies. Jouw kunt maximaal 102% lenen, dus gemiddeld heb je nog zo’n 4% betreffende een koopsom met spaargeld benodigd om een woonhuis te kunnen aanschaffen.

 

 

Nationale Hypotheek Garantiebewijs


Ons hypotheek betreffende Nationale Hypotheek Garantiebewijs, ofwel simpeler gezegd, ons NHG-hypotheek, zorgt een lagere hypotheekrente. Nationale Hypotheek Garantie geeft je én je sofa verdere zekerheid. Via welke zekerheid kan zijn jouw hypotheekrente lager. Op welke manier dit zit:

Jouw wilt daar niet over nadenken, maar het is mogelijk dat je ooit niet in staat bent je hypotheeklasten te betalen. Bij een gedwongen verkoop betreffende je thuis, kan zijn de kans op een restschuld groot. Met een NHG-hypotheek kun je, onder strenge voorwaarden, in aanmerking komen voor kwijtschelding van die restschuld. Bijvoorbeeld wanneer een financiële moeilijkheden bestaan creeert via een echtscheiding, vind meer werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Ook de bank kan zijn happy betreffende deze genoeg zekerheid. Dus heb jouw ons rentekorting, die oploopt tot zo’n 0,7%. De kosten voor een NHG-hypotheek bestaan beperkt: jouw betaalt uniek % betreffende de koopsom. Door een korting op jouw hypotheekrente heb jouw deze kosten er binnen twee jaar wederom uit.
Jouw kan niet altijd een NHG-hypotheek afsluiten. Een maximale koopsom een woonhuis met NHG-hypotheek is op het ogenblik gekomen € 231.132. Vanaf 6 juli zal dat nog maximaal € 212.264 bestaan. Op welke manier het precies zit lees je in het artikel: ons hypotheek met of zonder NHG, hetgeen scheelt het?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15